Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Transschakt i Uppsala AB
8 september 2023

Transschakt i Uppsala AB , 556373-3079, informerar i denna integritetspolicy hur vi samlar in och använder personuppgifter när du använder våra tjänster, kontaktar oss.

För Transschakt är personlig integritet viktig. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.
Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dom gällande.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Transschakt behandlar dina personuppgifter när du som representant för en samarbetspartner, organisation, potentiell kund, leverantör, underentreprenad, arbetssökande kontaktar Transschakt för frågor om verksamheten eller ingå avtal med Transschakt. Vidare gäller det dig som privatperson eller enskild firma i motsvarande frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder, telefonnummer, adress och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT- system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella system omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Transschakt i Uppsala AB:s verksamhet är Transschakt i Uppsala AB personuppgiftsansvarig.(556373-3079) Transschakt i Uppsala, Sågargatan 16, 75318 Uppsala)

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter som mobilnummer, e-postadresser, personnummer eller liknande som kan användas för att identifiera dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter till exempel enligt avtal, åtaganden, önskemål och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal men också för att hålla kontakt med potentiella kunder och leverantörer.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT- leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsutövning. Information kan också överlämnas till leverantörer och samarbetspartner i samband med ingång av avtal eller att en beställning görs med Transschakt. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. På www.transschakt.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Transschakt inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy. Transschakt har inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från www.transschakt.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas i minst sju år. Radering ska ske när Transschakt får kännedom att uppgifterna inte längre är adekvata för ändamålet. Eller på begäran av kontaktpersonen.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Vår användning av kamerabevakning

För att skapa en trygg och säker miljö, använder vi kamerabevakning. Via kamerabevakning samlar vi in personuppgifter i form av bilder och video när du besöker Transschakt, Sågargatan 16. Vi använder kamerabevakning för brottsförebyggande ändamål och i syfte att kunna bistå brottsbekämpande myndigheter vid utredning av brott samt för att förebygga olyckor. Vår användning av kamerabevakning baseras på en intresseavvägning där vi har vägt vårt berättigade intresse att uppnå ovan angivna ändamål mot ditt intresse av att skydda dina personuppgifter och din integritet. Vi sparar bild och videomaterial i en (1) månad.

I övrigt behandlas dina personuppgifter i samband med kamerabevakning i enlighet med övriga delar av policyn. Om du har frågor angående vår användning av kamerabevakning, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter- kontakta oss för personuppgifts-frågor via e-post: info@transschakt.se eller via telefon 018-14 28 35, eller via brev:
Transschakt i Uppsala
Sågargatan 16
753 18 Uppsala

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid här på www.transschakt.se.