Hållbarhets­arbete i Transchakt AB

Kundnära och miljöanpassat

Transschakt har över 50 år i schaktbranschen. Verksamheten bygger på att jobba nära våra kunder och kunna leverera vad kunden efterfrågar med högsta kvalité och effektivitet. Miljö är därför ett prioriterar område i Transschakt. Vi arbetar för att ligga i framkant gällande miljösteg på maskiner och lastbilar, där vi även använder miljöanpassade oljor.
Alla våra lastbilar har euroklass 6, den högsta gällande miljöklassen, alla våra fordon kan gå på HVO100, beroende på våra kunders krav. Gas har en miljöfördel mot andra drivmedel, och under vintern23/24 rullar vår första gasbil ut. Våra arbetsmaskiner har stegklass 4, vissa stegklass 5.
För stabilitet och trygghet för kunden arbetar vi med miljö- och marknadsanpassad fordonspark. Det innebär att fordon och maskiner löpande bytes ut för att möta nytillkomna miljökrav.
Vi har 3 förmånsbilar som är ladd hybrider.

Medarbetare – arbetsmiljö och värderingar

En viktig del i ett hållbarhetsarbete är inte enbart modern fordonspark. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Transschakt är ett företag där vår ambition är att medarbetarna trivs och känner delaktighet och ansvar. Vi har engagerade medarbetare som känner ansvar för fordon och arbetsmiljön. Vi arbetar numera mer aktivt med miljöanpassad körning, dels med- åkning dels med hjälp av vagnparks-hanteringsverktyg, för uppföljning miljöanpassad körning. Vi har nu ökat detta arbete med införande av kontinuerliga kör-uppföljningar av samtliga lastbilar/chaufförer.
På Transschakt har vi nolltolerans vad gäller alkohol och droger. Alla våra fordon, lastbilar som maskiner, har därför alkolås.

Kontroll av samtliga förares behörigheter, yrkeskompetensbevis sker kontinuerligt.
Tillsammans strävar vi efter att förbättra vårt miljöarbete, förhindra arbetsskador och minska arbetsrelaterade yrkesskador. Alla anställda har också möjlighet utnyttja ett årligt friskvårdsbidrag.

Vi har fokus på medarbetaransvar och engagemang inkluderande kontroll och ordning av fordon. I vår Personalhandbok framgår klara och tydliga värderingar och motton som alla medarbetare har skyldighet att följa. Vi har nöjd och engagerad personal och anser att detta är en förutsättning för fortsatt miljöarbete i Transschakt.
I företaget finns vårt eget miljövårds system som håller ihop vårt miljö- och hållbarhetsarbete.