Schaktning, planering, mark- och anläggningsarbeten

Lång erfarenhet & bred kompetens

Transschakt startades 1971 av Bengt-Olov Jensen och togs 2008 över av sonen Pelle Jensen som tidigare jobbat 15 år inom företaget. Vi har idag ca 45 anställda, samtliga med de utbildningar som behövs inom yrket.

Då vi har egen mekaniker kan vi snabbt laga våra maskiner om de går sönder, vid behov av specialutrustning kan även det i stor utsträckning tillverkas. Vi har i de flesta fall möjlighet att sätta in en likvärdig ersättningsmaskin på en gång vid ett haveri. Vid sjukdom har vi förare att sätta in så att arbetet flyter på smidigt.

Vi utför alla tänkbara entreprenadarbeten

  • Husgrunder
  • VA-arbeten
  • Rivning
  • Bilning
  • Vägbyggen
  • Snöröjning
  • Planering
  • Fjärrvärme
  • Sopning
  • TMA